มมร ล้านนา: กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญและกิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษา เปิดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญและกิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง