มมร ล้านนา: กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องการสอนสังคมศึกษา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4