มมร ล้านนา: กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) และฟังโอวาทคณาจารย์

วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา (รก.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาทพระนักศึกษาทุกชั้นปี ในกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์