มมร ล้านนา: กิจกรรมไหว้พระ ปฏิบัติธรรม ฟังโอวาทของนักศึกษาปี 3 – 4 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมไหว้พระ ปฏิบัติธรรม ฟังโอวาทของนักศึกษาปี 3 – 4 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม กล่าวให้โอวาทนักศึกษาชั้นปี 3 – 4 มมร.วิทยาเขตล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)