มมร ล้านนา: ขอเชิญร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่) และขอเชิญร่วมบูชาดอกไม้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ด้านหน้าป้าย มมร.วิทยาเขตล้านนา อาคาร MBU 1 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2566 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่