มมร ล้านนา: ข่าวผู้บริหารสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้ากราบ พระเดชพระคุณ พระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) สนองงานคณะสงฆ์ มอบให้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กับหัวหน้าฝ่ายจัดการ สนองงานประชุมพระสังฆาธิการ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม อ.อ.ป. วัดเจดีย์หลวงวร วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่