มมร ล้านนา: คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กราบถวายสักการะขอพรเนื่องในโอกาสศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่

วันที่ 20 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงศ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อภิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ากราบถวายสักการะ พระครูสุนทรมหาเจติยายุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา ขอพรเนื่องในโอกาสศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ขออำนวยพรให้ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จงมีความสวัสดี มีจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ มีอายุ มีวรรณะ มีสุขะ มีพละ เทอญ