มมร ล้านนา: คว้ามา 2 รางวัลงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ชมรมภูมิปัญญาบรรพชนล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ในงานฮ่วมสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566 ได้รับรางวัล ในแข่งขันการประกวดเจดีย์ทราย วันที่ 12 เมษายน 2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันจัดขันโตกล้านนา วันที่ 14 เมษายน 2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ชมรมภูมิปัญญาบรรพชนล้านนา มา ณ โอกาสนีั