มมร ล้านนา: คว้ารางวัลชนะเลิศขบวนแห่โคมยี่เป็งล้านนา ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565

มมร.ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่
ชมรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพชนล้านนา มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันนี้ (8 พ.ย. 65) ที่ บริเวณปะรำพิธีด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดสู่ลูกหลาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยมี นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมชมขบวนแห่โคมยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ตลอดสองข้างทาง ตั้งแต่ประตูท่าแพถึงด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่

โดยขบวนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้แก่ ชมรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพชนล้านนา มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ยำอีเอ้ย…ฮักถิ่นล้านนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ BNI Challenger (cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)