มมร ล้านนา: งานสถาปนาครบรอบ 30 ปี มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

วันที่ 24 กรกฏาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีทำบุญอุทิศบูรพาจารย์และงานสถาปนาครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พิธีทักษิณานุประทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอาคารเรียน และร่วมเสาวนาวิชาการดังกล่าว