มมร ล้านนา: “งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย นายจิรทัศน์ เนธิบุตร นักวิชาการศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี “เกษตร อาหาร สุขภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่