มมร ล้านนา: ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองงานในส่วนพระองค์ ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาณ ห้องสมุด มมร วิทยาเขตล้านนา (MBU3)