มมร ล้านนา: ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์พระเถรานุเถระผู้ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

วันที่ 7 เมษายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากรร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะพระเถรานุเถระผู้ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกคณะสงฆ์ภาค ๗ (ธรรมยุต)

โอกาสนี้พระเดชพระคุณ พระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธรรมยุต) ประธานพิธีกล่าวสัมโมทนียคาถา แสดงมุทิตาต่อพระเถรานุเถระผู้ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกคณะสงฆ์ภาค ๗ (ธรรมยุต) ดังกล่าว ณ อาคารปฏิบัติธรรม ออป. วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่