มมร ล้านนา: ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีในการยกฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระเจ้าสมปรารถนา พระประธานอุโบสถโบราณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ณ อุโบสถโบราณ วัดวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร