มมร ล้านนา: ถวายมุทิตาสักการะรองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร ถวายมุทิตาสักการะพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ วัดอินทขีลสะดือเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่