มมร ล้านนา: ทำบุญอายุวัฒนมงคล ถวายเพล ถวายเก้าอี้หลุยส์-เก้าอี้มงกุฎ-อุปกรณ์การเรียน

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นิมนต์คณาจารย์ฝ่ายบรรพชิต จำนวน ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี (เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๖๖) ที่ผ่านมา ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๑๑ รูป ถวายเก้าอี้หลุยส์-เก้าอี้มงกุฎ-อุปกรณ์การเรียน (โต๊ะพร้อมผ้าคลุม) พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ร่วมทำบุญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป อนุโมทนา ทุกๆเจ้าภาพ นำอาหาร หวานคาว มาร่วมทำบุญร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔