มมร ล้านนา: นักศึกษาชั้นปี 4 ภาคพิเศษปฏิบัติธรรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 นายวิชัย ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาเข้าปฏิบัติธรรม โอกาสนี้ พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้นักศึกษาชั้นปี 4 ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ มมร.วิทยาเขตล้านนา พร้อมนำนักศึกษาเข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดผ้าขาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่