มมร ล้านนา: น้อมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระเดชพระคุณ พระเทพวชิราธิบดี

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบหมายให้ พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการล้านนา พร้อมคณาจารย์ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระเดชพระคุณ พระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่