มมร ล้านนา: บรรยากาศการกล่าวนโยบายผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษาปี 2562

บรรยากาศการกล่าวนโยบายผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษาปี 2562

นิมนต์พระนักศึกษาไปใช้สิทธิ์ กาเบอร์เลือกตั้งประธานนักศึกษาบรรพชิตในวันที่ 26 มิถุนายน2562 ตั้งแต่เวลา 08:30-15:00 ณ ห้องประชุม MBU 4

และเชิญนักศึกษาคฤหัสถ์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานนักศึกษาคฤหัสถ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในเวลาและสถานที่เดียวกัน

ส่วนภาคเสาร์-อาทิตย์ จะมีการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562