มมร ล้านนา: บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีกล่าวให้โอวาทกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

โอกาสนี้ พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา นำประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมกันนี้คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติร่วมพิธีผูกข้อมือต้อนรับนักศึกษาใหม่ และรุ่นพี่ต้อนรับรุ่นน้องด้วยความอบอุ่นสู่รั้วมหาวิทยาลัย