มมร ล้านนา: บำเพ็ญกุศลพิธีรดน้ำศพ พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม,ดร.

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานงานบำเพ็ญกุศลพิธีรดน้ำศพ พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม,ดร. อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท-ป.เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีรดน้ำศพ พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม,ดร. อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท-ป.เอก มมร.วิทยาเขตล้านนา ดังกล่าว

ณ ศาลาสหัส-หงส์ มหาคุณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่