มมร ล้านนา: บุคลากรและนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ สามเณร วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ณ ลานพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่