มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 เมษายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทปฐมนิเทศ พระนักศึกษาปี 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ภาคปกติ(บรรพชิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 สถานที่ปฏิบัตธรรม ศูนย์อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)