มมร ล้านนา: ประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน