มมร ล้านนา: ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 3

กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบที่ ๓)

*************