มมร ล้านนา: ประกาศขยายระยะเวลารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศขยายระยะเวลาการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)