มมร ล้านนา: ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2564 รอบที่ 3 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2564 รอบที่ 3 ครั้งที่ 2

…………………..

1.สาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2.สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

3.สาขาวิชา การปกครอง

4.สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

5.สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

6.สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา