มมร ล้านนา: ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2564 รอบที่ 3 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2564 รอบที่ 3 ครั้งที่ 2

…………………..

1.สาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

View Fullscreen

2.สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

3.สาขาวิชา การปกครอง

View Fullscreen

4.สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

View Fullscreen

5.สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

6.สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา

View Fullscreen