มมร ล้านนา: ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565


1.สาขาวิชาการปกครอง


2.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


3.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


4.สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา


5.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ