มมร ล้านนา: ประกาศผลผู้ชนะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน