มมร ล้านนา: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รบการคัดเลือกรรายไตรมาสที่ 1