มมร ล้านนา: ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 “โครงการพาน้องเรียน”