มมร ล้านนา: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน