มมร ล้านนา: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาเขตล้านนา