มมร ล้านนา: ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ ๒