มมร ล้านนา: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 21.สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 


2.สาขาวิชาการปกครอง3.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย4.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ5.สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา6.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ