มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3


1. สาขาวิชาการปกครอง


2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


4. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา


5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ