มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 (Portfolio) ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 (Portfolio) ประจำปี 2566

1.ศาสนาและปรัชญา-สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการศึกษา

2.สังคมศาสตร์-สาขาการปกครอง

3.ศึกษาศาสตร์-การสอนภาษาไทย

4.ศึกษาศาสตร์-สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

5.ศึกษาศาสตร์-การสอนสังคมศึกษา

6.มนุษย์ศาสตร์-ภาษาอังกฤษ