มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการปกครอง