มมร ล้านนา: ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio