มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการแนะแนว

วันที่16 ตุลาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวิโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา เป็นประธานประชุมกรรมการแนะแนวการศึกษา เพื่อติดตามและวางแผนการแนะแนว และกระบวนการรับสมัครนักษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1