มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร โดย กำหนดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1