มมร ล้านนา: ประชุมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 พระเดชพระคุณ พระกิตติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานประชุมหน่วยงานภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่)

โอกาสนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -22 พฤษภาคม 2566 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ กุฏิแก้วนวรัฐ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่