มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตล้านนา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 พระมหาสกุล มหาวีโร ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1