มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)