มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรห้องศูนย์บริการวิชาการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากรห้องศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1