มมร ล้านนา: ประชุมปฏิบัติการออนไลน์กับมมร ส่วนกลางเรื่องระบบห้องสมุดใหม่

“วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประชุมปฏิบัติการออนไลน์กับมมร ส่วนกลางเรื่องระบบห้องสมุดใหม่ ณ ห้องสมุดมมร วิทยาเขตล้านนา MBU 3 “