มมร ล้านนา: ประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ)

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์,ดร. เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ -ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) และบรรยายพิเศษนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์ภาค ๖-๗ (ธ)

โอกาสนี้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร สนองงานคณะสงฆ์ถวายการต้อนรับ การประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หัวหน้าผู้ปกครองที่พักสงฆ์ และเลขานุการทุกระดับ ประจำปี ๒๕๖๕

ณ อาคารปฏิบัติธรรม อ.อ.ป. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่