มมร ล้านนา: ประชุมรับมอบนโยบายการฝึกประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศฝ.นศท.มทบ.33

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 66 เวลา 1330 ศฝ.นศท.มทบ.33 ได้ดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบายการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 แก่ ผกท. จากสถานศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 คน โดยมี พ.อ. เดชภพ บุญกระพือ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

และในห้วงเดียวกันนี้ ผบ.ศฝ.ฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ตามโครงการ “ศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565” จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

1. สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น : โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์

2.รางวัลชมเชย สถานศึกษาวิชาทหารสายอาชีพ : วิทยาลัยการอาชีพฝาง