มมร ล้านนา: ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล

วันที่ 18 เมษายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้อธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 -19 เมษายน 2566 (ในโครงการวิทยาเขตแห่งศีลธรรมและดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น