มมร ล้านนา: พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมกับ 5 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียนเมตตาศึกษา โรงเรียนพุทธิโศภน และโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ลานพระธาตุเจดีย์หลวง 27 กรกฎาคม 2565